| за нас | състав | направления | дейности | семинари | връзки | еБибилиотека | история | форум | контакти |    

НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

Развойна дейност


Възложители от страната

 1. "Разработка на хардуер и фърмуер за четец на RFID етикети по стандарта EPC GEN2" Договор за разработка между ИИКТ-БАН и ДАТЕКС ООД, Срок: 19.05. 2016 - 30. 06. 2017.
  Ръководител: доц. д-р Златолилия Илчева
  Участници: Златолилия Илчева, Светозар Илчев, Румен Андреев

 2. "Разработка на телеметрична система за анализ на сигнали от автономни обекти с използване на безжични технологии" - съгласно Рамков договор за съвместно сътрудничество от 27.01.2005г. между ОМНИТЕЛ ООД и ЦЛМП-БАН за срок 3 год. (Изх № 35/07.02.2005 - ЦЛМП-БАН). 2006-2008 г.
  Участници: Ани Бонева, Румяна Кръстева, Дичко Бъчваров, Йордан Дошев

 3. Система за наблюдение и контрол на температурата (системата) в София-телепорт, съгласно Договор CO574/16.10.2006 между ЦЛМП-БАН и "Нетера" ЕООД. 2006 г., срок 2 месеца,
  Участници: Ани Бонева, Румяна Кръстева и Дичко Бъчваров, Йордан Дошев

 4. Специализиран модул за настройка и работа с безжични устройства - съгласно Договор от 25.05.2007 между ОМНИТЕЛ ООД и ЦЛМП - БАН, 2007 г., срок 3 м,
  Участници: Ани Бонева, Румяна Кръстева и Дичко Бъчваров, Йордан Дошев

 5. Допълнително споразумение към Договор от 25.05.2007 между Омнител ООД и ЦЛМП-БАН - Проучване на текущото състояние и тенденции в разработка на измерители за температура и влажност с използване на безжична технология, срок 4 месеца,
  Участници: Ани Бонева, Румяна Кръстева и Дичко Бъчваров, Йордан Дошев

 6. Система за наблюдение и контрол на температурата, състояща се от 40 температурни сензора и специализиран контролер, предназначени да работят в София-телепорг, съгласно Договор СО1002/ 19.12.2007 между Нетера ЕООД и ЦЛМП-БАН, 2007 г.
  Участници: Ани Бонева, Румяна Кръстева и Дичко Бъчваров, Йордан Дошев

 7. Система за управление и регистрация на резултати от изпитание на водно колело, съгласно Приложение 1 към Договора - Договор от 16.08.2010 между ИСТА-АНДРЕЕВА ООД и ИИКТ-БАН.
  Участници: Ани Бонева, Румяна Кръстева и Дичко Бъчваров, Йордан Дошев, Илко Стоянов

 8. Подготовка на администратори за локални и глобални мрежи и специалисти по системно програмиране. Възлагателна заповед № 21034/15.12.2005.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Риск Електроникс ООД. Срок: 12 месеца, (2005 г.).
  Участници: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист. Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова

 9. Безжични комуникации на устройства и компютърни системи в търговски обекти. Възлагателна заповед № 210054.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: ЕТ "ЕМ ДВЕ ЕН". Срок: 12 месеца (2005 г.).
  Участници: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист. Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова

 10. Превод и адаптация на електронно учебно съдържание и софтуер по технология Мултицентър. Възлагателна заповед № 210059.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Омнител ООД. Срок: 12 месеца (2006 г.).
  Участници: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист. Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова, инж. Иван Панайотов

 11. Превод и адаптация на електронно учебно съдържание и софтуер по технология Мултицентър. Възлагателна заповед № 210061. Сервизна дейност за мобилно-комуникационни системи.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Омнител ООД. Срок: 12 месеца (2007 г.).
  Участници: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист. Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова, инж. Васил Колев

 12. Тестване, контрол и изработване на нестандартна екипировка и компютърна обработка на развойната дейност на изделията на ВМТ Интернешънъл-ЕООД. . Възлагателна заповед № 210053.
  Ръководител: ст.н.с. д-р Б.Жечев. Възложител: ВМТ Интернешънъл - ЕООД. Срок: 2005-2007 г.
  Участници: доц. Зл. Илчева, инж. Иван Панайотов, гл. асист. Петя Кацарова, инж. Васил Колев

 13. Подготовка на дизайнери на WEB страници. Възлагателна заповед № 220040.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Тераскейл Европа ЕООД. Срок: 34 месеца (2005-2007 г.)
  Участници: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова, инж. Иван Панайотов

 14. Съвместна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии. Възлагателна заповед № 210072. Ръководител: Златолилия Илчева. Възложител ОМНИТЕЛ. Срок: 5. год. (2010-2014 г.).
  Участници: доц. Румен Андреев, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист. Петя Кацарова, инж. Иван Панайотов, инж. Васил Колев, програмист Иван Иванов, програмист Янина Стоименова, програмист Евгени Попов

 15. Договор за съвместна дейност между ИККС-БАН и ДАТЕКС ООД в областта на информационните и комуникационни системи и технологии. Възлагателна заповед № 210071.
  Ръководител: Златолилия Илчева. Срок: 2010-2015 г. (14 год.).
  Участници:

Възложители от чужбина

 1. Адаптиране и прилагане на операционната система EUROS при разработване на разпределени безжични мрежи от интелигентни сензори. Съвместна дейност, свързана с използването на модулната операционна система за управление в реално време EUROS, създадена от EUROS Embedded Systems GmbH. Възлагателна заповед ? № 210070.
  Ръководител: Златолилия Илчева. Срок: 5 год. (2010-2014 г.).
  Участници: доц. Румен Андреев, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист. Петя Кацарова, гл. асист. Стоян Аршинков, инж. Иван Панайотов, инж. Димитър Иванов, инж. Георги Георгиев, инж. Георги Желязков


Актуализация: 25.02.2017