| about us | staff | directions | activities | seminars | links | eLibrary | history | forum | contacts |    

APPLIED RESEARCH

Development


This page is under translation...

National contracts

 1. Development of hardware and firmware for reader RFID tags according to standard EPC GEN2 - Contract between IICT - BAS and DATECS Ltd.
  Duration: 19.05.2016 - 30.06.2017.
  Participants: Assoc. Prof. Zlatolina Ilcheva, Assist. Svetozar Ilchev, Assoc. Prof. Rumen Andreev.

 2. Development of telemetry system for signals analyzing from autonomous objects - Framework contract from 27.01.2005 between OMNITEL Ltd and Central Laboratory of Mechatronics and Instrumentation.
  Participants: Assist. Prof. Ani Boneva, Assist. Prof. Rumyana Krasteva, M.Sc. Dichko Bachvarov, Eng. Jordan Doshev

 3. System for monitoring and analyzing of temperature in Sofia-teleport (Nettera), regarding Contract No CO574/16.10.2006 between CLMI and Nettera Ltd.
  Participants: Assist. Prof. Ani Boneva, Assist. Prof. Rumyana Krasteva, M.Sc. Dichko Bachvarov, Eng. Jordan Doshev

 4. Specialized module for testing and working with wireless devices - Contract from 25.05.2007 Between Omnitel Ltd and CLMI.
  Participants: Assist. Prof. Ani Boneva, Assist. Prof. Rumyana Krasteva, M.Sc. Dichko Bachvarov, Eng. Jordan Doshev

 5. Survey of the current state-of-the art in measurement devices for temperature and humidity, based on wireless technologies - Supplementary agreement to Contract from 25.05.2007 between Omnitel Ltd and CLMI - BAS.
  Participants: Assist. Prof. Ani Boneva, Assist. Prof. Rumyana Krasteva, M.Sc. Dichko Bachvarov, Eng. Jordan Doshev

 6. System for monitoring and analyzing of temperature, consisting of 40 temperature sensors and specialized controller, intended to work in Sofia - teleport (Nettera), Contract No СО1002/ 19.12.2007 between Nettera Ltd and CLMI - BAS.
  Participants: Assist. Prof. Ani Boneva, Assist. Prof. Rumyana Krasteva, M.Sc. Dichko Bachvarov, Eng. Jordan Doshev

 7. System for control and registration of testing results of water wheel - Contract from 16.08.2010 between ISTA Andreeva Ltd and IICT - BAS.
  Participants: Assist. Prof. Ani Boneva, Assist. Prof. Rumyana Krasteva, M.Sc. Dichko Bachvarov, Eng. Jordan Doshev, Ilko Stoyanov

 8. Подготовка на администратори за локални и глобални мрежи и специалисти по системно програмиране. Възлагателна заповед № 21034/15.12.2005.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Риск Електроникс ООД. Срок: 12 месеца, (2005 г.).
  Participants: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист.Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова

 9. Безжични комуникации на устройства и компютърни системи в търговски обекти. Възлагателна заповед № 210054.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: ЕТ "ЕМ ДВЕ ЕН". Срок: 12 месеца (2005 г.).
  Participants: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист.Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова

 10. Превод и адаптация на електронно учебно съдържание и софтуер по технология Мултицентър. Възлагателна заповед № 210059.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Омнител ООД. Срок: 12 месеца (2006 г.).
  Participants: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист.Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова, инж. Иван Панайотов

 11. Превод и адаптация на електронно учебно съдържание и софтуер по технология Мултицентър. Възлагателна заповед № 210061. Сервизна дейност за мобилно-комуникационни системи.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Омнител ООД. Срок: 12 месеца (2007 г.).
  Participants: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист.Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова, инж. Васил Колев

 12. Тестване, контрол и изработване на нестандартна екипировка и компютърна обработка на развойната дейност на изделията на ВМТ Интернешънъл-ЕООД. . Възлагателна заповед № 210053.
  Ръководител: ст.н.с. д-р Б.Жечев. Възложител: ВМТ Интернешънъл - ЕООД. Срок: 2005-2007 г.
  Participants: доц. Зл. Илчева, инж. Иван Панайотов, гл. асист.Петя Кацарова, инж. Васил Колев

 13. Подготовка на дизайнери на WEB страници. Възлагателна заповед № 220040.
  Ръководител: Б. Жечев. Възложител: Тераскейл Европа ЕООД. Срок: 34 месеца (2005-2007 г.)
  Participants: доц. Румен Андреев, доц. Златолилия Илчева, гл. асист.Петя Кацарова, гл. асист. Катя Тодорова, инж. Иван Панайотов

 14. Съвместна дейност в областта на информационните и комуникационни технологии. Възлагателна заповед № 210072. Ръководител: Златолилия Илчева. Възложител ОМНИТЕЛ. Срок: 5. год. (2010-2014 г.).
  Participants: доц. Румен Андреев, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист.Петя Кацарова, инж. Иван Панайотов, инж. Васил Колев, програмист Иван Иванов, програмист Янина Стоименова, програмист Евгени Попов

 15. Договор за съвместна дейност между ИККС-БАН и ДАТЕКС ООД в областта на информационните и комуникационни системи и технологии. Възлагателна заповед № 210071.
  Ръководител: Златолилия Илчева. Срок: 2010-2015 г. (14 год.).
  Participants:

International contracts

 1. Адаптиране и прилагане на операционната система EUROS при разработване на разпределени безжични мрежи от интелигентни сензори. Съвместна дейност, свързана с използването на модулната операционна система за управление в реално време EUROS, създадена от EUROS Embedded Systems GmbH. Възлагателна заповед ? № 210070.
  Ръководител: Златолилия Илчева. Срок: 5 год. (2010-2014 г.).
  Participants: доц. Румен Андреев, гл. асист. Валентина Терзиева, гл. асист. Петя Кацарова, гл. асист. Стоян Аршинков, инж. Иван Панайотов, инж. Димитър Иванов, инж. Георги Георгиев, инж. Георги Желязков


Last update: February 2017