| за нас | състав | направления | дейности | семинари | връзки | еБибилиотека | история | форум | контакти |    

ДЕЙНОСТИ


 • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 • НАУЧНО ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
  • Развойна дейност

   - Възложители от страната

   - Възложители от чужбина

  • Готови за реализация продукти
  • Реализирани продукти
  • Защита на интелектуална собственост

   - Заявка за регистрация на полезен модел Заявление № 3395/28. 03. 2016 г.
   Наименование: Индустриален контролер.
   Заявител: Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН  и Омнител ООД.
   Автори: Доц. Р. Андреев, Доц. Зл. Илчева, маг. Дичко Бъчваров, инж. С. Ангелов, инж. Н. Барух.


 • УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
 • Докторанти:

  • Иван Гайдарски, редовен, 2016 - 2018, ръководител доц. д-р Румен Андреев
  • Теодор Савов, задочен, 2016 - 2019, ръководител доц. д-р Румен Андреев

 • НАУЧНИ ФОРУМИ
 • ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

 • ОТЧЕТИАктуализация: 16.10.2018